Tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện của Thủ đô & đất nước trong đoàn viện, CNVCLĐ trên địa bàn Quận (15/09/2020 9:56)

Thực hiện công văn số 527/LĐLĐ ngày 89/2020 của Liên đoàn Lao động Thành phóp Hà Nội về tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện của Thủ đô & đất nước,Công văn số 07/-CV/TG ngày 3/9/2020 của Ban Tuyên giáo Quận ủy Bắc Từ Liêm về việc tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Xô Viết - Nghệ Tĩnh