Định hướng nội dung trọng tâm công tác tuyên truyền tháng 9/2020; tuyên truyền ky niệm 90 năm Ngày Xô Viết - Nghệ Tĩnh (16/09/2020 17:10)

Thực hiện Công văn số 4148/UBND-NC ngày 28/8/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác PCCC và CNCH trong thời gian từ naỵ đến cuối năm 2020; Công văn số 05-CV/TG ngày 03/09/2020 của Quận uy Bấc Từ Liêm về việc định hướng nội dung trọng tâm công tác tuyên truyền tháng 9/2020; Công văn số 07-CV/TG ngày 03/09/2020 của Quận ủy Bắc Từ Liêm về việc tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày Xô Viết - Nghệ Tĩnh; Công văn số 19/BCH ngày 08/9/2020 của ƯBND quận Bắc Từ Liêm về việc chủ động ứng phó với mưa lũ.