Hoạt động đến thăm nhà bạn (05/08/2020 8:35)

MGL - A7

HOẠT ĐỘNG ĐẾN THĂM NHÀ BẠN

Hôm nay các bé A7 rt vui được đến thăm nhà bn Hin Trang. C đon đường chúng t c ríu rít đoán già đoán non nhà bn y như thế nào. Va bước ra cng trường my bước chúng t nhìn thy n cười và cánh tay vy chào đón thế là c lp reo lên và chào ri rít. Đến nhà bn chúng t cùng các cô thc hành và tìm hiu thêm các k năng khi làm khách đến nhà người khác và khi nhà có khách, khi được mi ăn ung... Chúng t còn được cô đưa rt nhiu tình hung để xem cách gii quyết ca bánh nào văn minh lch sđáng khen nht. Thú v nht là chúng t được cô giao nhim v khám phá các phòng nhà bn xem tên phòng, các đồ dùng, cách sp xếp trang trí,... Cô và trò A7 cm ơn gia đình bn Hin Trang vô cùng vì đã cho các con nhng tri nghim vô cùng thú v và b ích. Cm ơn lm s chu đáo ca m Đào Xuân Dip, nước hoa qu và bánh rt ngon, các con rt thích. Hy vng sau bui thăm nhà bn hôm nay các con s có nhng thái độ đúng đắn khi khách ti nhà, hay ti thăm nhà người khác- hãy luôn là nhng em bé ngoan các con nhé!