CHÀO ĐÓN NĂM HỌC MỚI 2020-2021 (15/09/2020 10:4)

Lớp MGL - A7

Năm hc mi đã đến ri các bé con ca cô . Trong ngày hi ca bé đến trường năm hc 2020-2021 cô và trò lp A7 đã được đón cô Vũ Th Gm- Hiu trưởng nhà trường, bác đại din Hi Cha m hc sinh cùng các cô, BPH lp đến tng quà và hoa cho cô và các con. Cô và trò lp A7 xin ghi nhn nhng tình cm, s quan tâm ca BGH nhà trường cùng BPH lp, hi CMHS nhà trường.Lp A7 xin ha s c gng nuôi bé khe, dy bé ngoan, vng vàng t tin bước vào lp 1.

Một số hình ảnh minh họa: