KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020 - 2021 (06/07/2020 17:13)

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG NGẠC A NĂM HỌC 2020 - 2021

  UBND QUẬN BẮC TỪ LIÊM

TRƯỜNG MN ĐÔNG NGẠC A

 

 
 
 

Số:  107  /KH-MNĐNA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

              Đông Ngạc, ngày 22 tháng 6 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Công tác tuyển sinh năm học 2020 - 2021

 

Căn cứ vào Điều lệ trường mầm non;                        

Căn cứ công văn số 1363/SGDĐT-QLT ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2020-2021;

Kế hoạch số 246/KH-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm về Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1và lớp 6 năm học 2020-2021trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm;

Trường mầm non Đông Ngạc A xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2020 – 2021 cụ thể như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.  Mục đích:

Tổ chức tuyển sinh đúng quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ mầm non; Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập trẻ em 5 tuổi.

2. Yêu cầu:

- Điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn, đăng kí chỉ tiêu tuyển sinh hợp lý. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo rõ: phương thức, tuyến, chỉ tiêu, thời gian tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm: Tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất, giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh trên/lớp.

- Tuyệt đối không vận động, quyên góp và thu các khoản ngoài quy định khi tuyển sinh.

- Hội đồng tuyển sinh thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công. Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp. Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm cuối cùng.

- Thực hiện đúng các quy định, quy trình tuyển sinh trực tuyến.

- Mỗi cán bộ giáo viên nhân viên có trách nhiệm tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân và phụ huynh trong công tác tuyển sinh.

 

B. CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

1. Văn bản hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2020-2021 và văn bản quy định hiện hành.

          2. Số trẻ điều tra ở từng độ tuổi trên địa bàn.

3. Điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ, giáo viên của nhà trường, chỉ tiêu (số lớp, số học sinh/lớp) phù hợp với số phòng học của nhà trường.

4. Mức huy động trẻ trong độ tuổi đến lớp:

          + Mẫu giáo: 98% (trong đó duy trì trẻ 5 tuổi đến trường đạt tỉ lệ 100%).

+ Ít nhất 75 % trẻ khuyết tật ở thể nhẹ trong độ tuổi mầm non được học hòa nhập.

5. Kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng trường chuẩn quốc gia và chương trình kiên cố hoá trường học của Thành phố, của UBND Quận.

C. BIỆN PHÁP CHÍNH

I. Xây dựng phương án tuyển sinh

Trên cơ sở điều tra số trẻ sinh sống trên địa bàn trong độ tuổi tuyển sinh, tính thời điểm kết thúc điều tra và bổ sung thông tin học sinh ngày 10/5/2020, nhà trường chủ động rà soát cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để xây dựng phương án tuyển sinh phù hợp.

Về thứ tự ưu tiên tuyển sinh:

- Ưu tiên học sinh có hộ khẩu thường trú (DT1, DT2), ưu tiên nhận trẻ 5 tuổi để thực hiện phổ cập giáo dục mầm non.

- Ưu tiên học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, học sinh khuyết tật.

Quan tâm con em các hộ dân thuộc diện tái định cư do giải phóng mặt bằng, con cán bộ chiến sĩ công an, bộ đội tham gia công tác tại các đơn vị trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

Sau khi sắp xếp xong phương án tuyển sinh theo nguyên tắc trên, nếu vẫn còn học sinh, nhà trường báo cáo UBND Quận để có phương án tuyển sinh tại các trường trên địa bàn lân cận.

II. Quy định về tuyển sinh

1. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

2. Địa bàn tuyển sinh:

- Phường Đông Ngạc: Tổ dân phố Đông Ngạc 1,2,3,4,6,7,8, chung cư Ecohome II, tổ dân phố Liên Ngạc.

-  Phường Đức Thắng: Các tổ dân phố thuộc phường Đức Thắng.

 

 

3. Đối tượng tuyển sinh:

- Đối tượng: Trẻ trong độ tuổi tuyển sinh từ năm 2015 đến 2017 trên địa bàn dân cư tham gia tuyển sinh theo tuyến của trường, được phân thành 4 đối tượng:

+ DT1: Trẻ có hộ khẩu thường trú và nơi cư trú hiện tại đều thuộc địa bàn tuyển sinh của nhà trường.

+ DT2: Học sinh có có hộ khẩu thường trú thuộc địa bàn tuyển sinh của nhà trường nhưng nơi cư trú hiện tại không thuộc địa bàn tuyển sinh của trường.

+ DT3: Học sinh có nơi cư trú hiện tại thuộc địa bàn tuyển sinh của trường nhưng hộ khẩu thường trú không thuộc địa bàn tuyển sinh của nhà trường.

+ DT4: Học sinh có hộ khẩu thường trú và nơi cư trú hiện tại đều không thuộc địa bàn tuyển sinh của nhà trường.

* Những trẻ vào trường mầm non có hộ khẩu thường trú hoặc có xác nhận tạm trú của công an phường trước ngày 10/5/2020 (thời điểm kết thúc điều tra và điều chỉnh thông tin theo lịch công tác tuyển sinh tại văn bản số 1363/SGDĐT-QLT ngày 06/5/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội).

Lưu ý: Những trường hợp có hộ khẩu thường trú hoặc có xác nhận nơi cư trú tại địa bàn của công an phường sau ngày 10/5/2020  Hội đồng tuyển sinh lập danh sách báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của UBND Quận (qua Phòng GD&ĐT) để xem xét từng trường hợp cụ thể trên cơ sở căn cứ thực tế điều kiện của nhà trường, UBND Quận sẽ phân tuyến về trường học trên địa bàn đảm bảo phù hợp quy định.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tuyển đúng chỉ tiêu và tuyến theo quy định của UBND Quận.

       Tổng số trẻ tuyển sinh mới:  416 trẻ

- Mẫu giáo bé: Sinh năm 2017:      215 trẻ (gồm đối tượng DT1: 190; DT2: 25)

- Mẫu giáo nhỡ: Sinh năm 2016:   136 trẻ (gồm đối tượng DT1: 100;  DT2: 36)   

                                                                                     

- Mẫu giáo lớn: Sinh năm 2015:      65 trẻ (gồm đối tượng DT1: 50; DT2: 05;

    DT3: 10).       

5. Hồ sơ dự tuyển:

* Đối tượng 1 và đối tượng 2 (DT1, DT2)

- Đơn xin học (theo mẫu): Trên trang thông tin điện tử của nhà trường:

mamnondongngaca.pgdbactuliem.edu.vn (biểu đính kèm phụ lục 4)

-  Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (nếu bản photo sẽ mang kèm bản chính để đối chiếu).

- Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối

chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an Quận trước

ngày 10/5/2020.

* Đối tượng 3 (DT3)

- Đơn xin học (Theo mẫu): Trên trang thông tin điện tử của nhà trường: mamnondongngaca.pgdbactuliem.edu.vn (biểu đính kèm phụ lục 4)

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (nếu bản photo sẽ mang kèm bản chính để đối chiếu).

-  Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu).

- Giấy xác nhận nơi cư trú tại địa bàn của công an phường kí trước ngày 10/5/2020 (chỉ có xác nhận của cảnh sát khu vực là không hợp lệ).

Ghi chú: Để đảm bảo thuận lợi cho sự phối hợp quản lý học sinh, đối với giấy xác nhận nơi cư trú cần đảm bảo đủ, rõ các thông tin theo quy định: Số nhà, tổ dân phố, phường và các thông tin liên quan khác, có xác nhận kí, đóng dấu của công an phường.

 Những trẻ có giấy xác nhận nơi cư trú từ sau ngày 10/5/2020 nhà trường sẽ báo cáo Ban chỉ đạo tuyển sinh ngành GD&ĐT để xem xét cụ thể từng trường hợp.

6. Thời gian tuyển sinh:

Kế hoạch tuyển sinh quy định rõ thời gian cụ thể cho từng đối tượng, từng lứa tuổi. Tuyệt đối không tuyển sinh trước thời gian quy định.

6.1. Cấp mã số cho học sinh: Hoàn thành cấp mã và mật khẩu cho học sinh xong trước ngày 01/7/2020.

- Bước 1: Đăng nhập bằng tài khoản của Hiệu trưởng vào trang sổ điểm điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tại địa chỉ

http:/www.giaoducdientu.hnegov.vn; chọn mục “Quản lý học sinh” -> chọn “Quản lý tài khoản học sinh”. Bước 2: Chọn mục “Khối lớp” (Ví dụ: Khối mẫu giáo của trường mầm non); Bước 3: Chọn mục “Lớp cần hiển thị và in danh sách” (Ví dụ; Lớp A1) ->”Tìm kiếm”. ^ . Bước 4: Sau khi hiển thị danh sách của từng lớp, nhà trường chọn mục XƯẨT EXCEL để lưu lại danh sách cấp mã hoặc họn mục “IN” hoặc “IN PHIỂU” để in danh sách cấp mã học sinh và mật khẩu, gửi về cho các lớp để bàn giao cho cha mẹ học sinh. Việc bàn giao cho cha mẹ học sinh phải thực hiện đúng quy trình bảo mật thông tin mã và mật khẩu đúng quy định; bàn giao đúng đổi tượng cha mẹ học sinh, trường hợp tiếp nhận hộ phải có giấy ủý quyền.

6.2. Tuyển sinh trực tuyến trẻ 5 tuổi (Sinh năm 2015)

- Từ ngày 04/8/2020 đến hết ngày 06/8/2020.

- Từ ngày 10/8/2020 nhà trường tổng hợp số lượng học sinh đã đăng kí tuyển sinh trực tuyến gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo.

6.3. Tuyển sinh trực tiếp

- Từ ngày 13/8/2020 đến hết ngày 15/8/2020.

Thời gian các ngày từ thứ hai đến thứ bẩy:

Sáng từ 7h30’ đến 11h30’

Chiều từ 14h00' đến 17h00'.

- Tuyển sinh trực tiếp trẻ 5 tuổi: Sinh năm 2015 (chưa đăng kí tuyển sinh trực tuyến): Ngày 13/8/2020.

+ Buổi sáng: Tuyển sinh trẻ DT1; DT2

+ Buổi chiều tuyển sinh trẻ DT1, DT2, DT3 (nếu còn chỉ tiêu).

- Tuyển sinh trẻ 4 tuổi: (Sinh năm 2016): Ngày 14/8/2020 

Tuyển sinh trẻ DT1; DT2

- Tuyển sinh trẻ 3 tuổi: (Sinh năm 2017): Ngày 15/8/2020

Tuyển sinh trẻ DT1, DT2

- 17 giờ 30’ ngày 15/8/2020: Báo cáo nhanh kết quả tuyển sinh về UBND Quận (Qua Phòng Giáo dục và Đào tạo).

- Ngày 17/8/2020: UBND Quận giao chỉ tiêu bổ sung.

6.3. Đối với những học sinh đã đăng kí thành công tuyển sinh trực tuyến:

Cha mẹ học sinh có thể đối chiếu hồ sơ tuyển sinh tại trường từ khi nhận được thông báo đăng kí tuyển sinh trực tuyến thành công đến hết ngày 18/8/2020.

6.4. Tuyển bổ sung (nếu còn chỉ tiêu)

- Từ ngày 18/8/2020 đến hết ngày 20/8/2020.

- Ngày 23/8/2020: Báo cáo kết quả tuyển sinh về UBND Quận (qua Phòng GD&ĐT).

6.5. Tiếp nhận học sinh vào trường (chuyển đến):

Nhằm đảm bảo đúng quy chế và sự ổn định giảng dạy, nhà trường xây dựng kế hoạch tiếp nhận học sinh vào đầu mỗi học kì của năm học. Các trường hợp khác nhà trường có báo cáo cụ thể bằng văn bản về phòng GD&ĐT để xem xét giải quyết theo quy định.

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Chủ động phối hợp với UBND phường Đông Ngạc, Đức Thắng trong công tác điều tra chính xác số trẻ sinh trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn.

- Tham gia tập huấn đầy đủ và tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường về công tác tuyển sinh trực tuyến (nhập dữ liệu phần mềm, quy trình tuyển sinh trực tuyến, cấp mã đăng ký tuyển sinh, trích xuất dữ liệu, xét duyệt danh sách trúng tuyển, in báo cáo, thu nhận, kiểm tra hồ sơ, tiếp đón, hướng dẫn, giải thích đầy đủ, thấu đáo cho cha mẹ học sinh khi đăng ký tuyển sinh cho con em và có thắc mắc trong công tác tuyển sinh).

- Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Nội, UBND Quận, ban chỉ đạo tuyển sinh của nhà trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2020-2021, báo cáo lãnh đạo UBND phường và phòng Giáo dục và Đào tạo Quận phê duyệt đúng thời gian quy định.

- Thành lập Ban chỉ đạo tuyển sinh do Hiệu trưởng ra quyết định thành lập, thành phần gồm: Trưởng ban là Hiệu trưởng, hoặc Phó Hiệu trưởng, thư ký và một số uỷ viên. Ban chỉ đạo tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo khách quan, công khai và công bằng, tuyển đúng chỉ tiêu được giao (sau khi có Kế hoạch của UBND Quận Bắc Từ Liêm).

- Thành lập Tổ công tác tuyển sinh trực tuyến do Hiệu trưởng ra quyết định thành lập, Tổ công tác gồm: Tổ trưởng là Hiệu trưởng, hoặc Phó Hiệu trưởng, thư ký và một số giáo viên có khả năng công nghệ thông tin tốt làm ủy viên. Tổ công tác tuyển sinh trực tuyến có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh trực tuyến, hỗ trợ, hướng dẫn CMHS thực hiện tuyển sinh trực tuyến cho con em, tạo điều kiện thuận lợi để CMHS hài lòng.

- Gửi Tờ trình đề nghị Phòng GD&ĐT ra Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh của nhà trường. Thành lập một Hội đồng tuyển sinh do Trưởng Phòng GD&ĐT Quận ra quyết định thành lập, thành phần gồm: Chủ tịch là Hiệu trưởng, hoặc Phó Hiệu trưởng, thư ký và một số uỷ viên. Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo khách quan, công khai và công bằng, tuyển đúng chỉ tiêu được giao.

- Hội đồng tuyển sinh và Ban chỉ đạo tuyển sinh xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2020-2021 của nhà trường trình phê duyệt của UBND phường và trình Phòng GD&ĐT quận phê duyệt đúng thời gian quy định.

- Phối hợp với UBND Phường công khai kế hoạch tuyển sinh của UBND Quận, kế hoạch của trường trên các phương tiện thông tin: Đài phát thanh của Phường, bảng tin, các tổ dân phố, Website của trường chậm nhất ngày 30/6/2020.  

- Tuyên truyền, hướng dẫn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh công tác tuyển sinh trực tuyến.

- Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về nhân sự và cơ sở vật chất để triển khai tuyển sinh trực tuyến theo quy định đảm bảo tỉ lệ cao nhất.

- Hướng dẫn quy trình tuyển sinh trực tuyến được niêm yết công khai tại bảng tin, cổng trường học và các phương tiện thông tin trên địa bàn phường để cha mẹ học sinh biết (Theo phụ lục 02).

- Quản trị phân quyền cho cán bộ nhà trường được đăng nhập, khai thác trích xuất dữ liệu tuyển sinh.

- Phối hợp chạy thử nghiệm hệ thống đăng ký tuyển sinh trực tuyến, lập kế hoạch, phương án hỗ trợ, xử lý các tình huống bất thường xảy ra trong quá trình tổ chức tuyển sinh trực tuyến.

- Tổ chức cấp mã học sinh và bàn giao bàn giao mã cho cha mẹ học sinh theo đúng quy định (trước ngày 1/7/2020), đảm bảo bảo mật thông tin mã học sinh và mật khẩu.

- Tổ chức cấp mã tài khoản đối với Ban tuyển sinh theo trình tự quy định. Thực hiện bảo quản, lưu giữ tài khoản và mật khẩu tuyển sinh của Hiệu trưởng đã được Sở GD&ĐT Hà Nội cấp dùng cho năm học 2020-2021 và các năm tiếp theo.

- Phân công trách nhiệm, nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo tuyển sinh của nhà trường (Theo Phụ lục 02).

- Chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất để Ban chỉ đạo tuyển sinh tiến hành tuyển sinh trực tuyến theo quy định.

- Tổ chức tuyển sinh:

+ Khi tiếp nhận hồ sơ của HS, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kĩ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp các thông tin cá nhân HS: Họ tên, ngày sinh, nơi sinh,... trong giấy khai sinh, hộ khẩu, nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh: “Đã kiểm tra khớp với bản chính khai sinh và hộ khẩu” sau đó kí và ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng kí và đóng dấu xác nhận. Bản sao giấy khai sinh là căn cứ để ghi vào hồ sơ học tập cho HS sau này. Cán bộ tuyển sinh và Hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên.

+ Tuyệt đối không thu tiền hồ sơ tuyển sinh, trái tuyến, không được thu hoặc vận động cha mẹ HS đóng góp các khoản ngoài quy định trong thời gian tuyển sinh.   

- Phân công cán bộ giáo viên nhân viên trực trong thời gian tuyển sinh để hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết kịp thời các khó khăn thắc mắc, tạo thuận lợi cho HS và cha mẹ HS. Thành lập tổ công tác hỗ trợ triển khai tuyển sinh trực tuyến vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2020-2021 trên địa bàn phường (Theo Phụ lục số 03).

- Đồng chí Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm giám sát việc tuyển sinh của các nhóm lớp mầm non tư thục trên địa bàn phường Đông Ngạc.

- Kết thúc tuyển sinh, nhà trường lập danh sách học sinh đã tuyển, báo cáo với UBND phường và Ban Chỉ đạo (qua phòng Giáo dục và Đào tạo).

Số điện thoại đường dây nóng:

1. Đ/c Vũ Thị Gấm                 – Hiệu trưởng: 0984.091.972

2. Đ/c Nguyễn Thị Minh Tâm – Phó Hiệu trưởng: 0983.660.368

3. Đ/c Bùi Bích Thảo              – Phó Hiệu trưởng: 0973.583.033

3. Chế độ báo cáo:

- Có biên bản họp giao ban, theo dõi công tác tuyển sinh.

- Ngày 10/8/2020: Nhà trường tổng hợp số lượng học sinh đã đăng ký tuyển sinh trực tuyến và gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- 17 giờ 30 ngày 15/08/2020: Báo cáo nhanh kết quả tuyển sinh, trình phương án tuyển bổ sung nếu còn thiếu so với chỉ tiêu giao về UBND Quận (qua Phòng Giáo dục và Đào tạo).

- Ngày 16/08/2020 Công bố công khai danh sách học sinh trúng tuyển vào trường và số lượng được tuyển bổ sung (nếu có).

- Ngày 23/08/2020: Báo cáo kết quả tuyển sinh về UBND Quận (qua Phòng GD&ĐT).

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2020 – 2021 của trường mầm non  Đông  Ngạc A. Nhà trường rất mong nhận được sự quan tâm và giúp đỡ của các cấp lãnh đạo để nhà trường hoàn thành tốt công tác tuyển sinh năm học 2020- 2021.

 

 

Nơi nhận:

- UBND Quận; (để b/c)

- Phòng GD&ĐT; (để p/d)

- UBND phường; (để b/c)

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Vũ Thị Gấm

 

 

 

 

 

Ý KIẾN

CỦA UBND PHƯỜNG ĐÔNG NGẠC

CHỦ TỊCH

Ý KIẾN

CỦA UBND PHƯỜNG ĐỨC THẮNG

CHỦ TỊCH

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIỂU PHỤ LỤC 01:

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

VÀO TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG NGẠC A NĂM HỌC 2020-2021

(Kèm theo Kế hoạch số 107 /KH-MNĐNA ngày  22  tháng 6  năm 2020

 của trường mầm non Đông Ngạc A)

 

1. Công tác chuẩn bị

- Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ công tác tuyển sinh năm học 2020-2021: ít nhất 01 máy tính được cài đặt phần mềm ESAMS, ít nhất 04 máy tính có kết nối internet phục vụ cho cha mẹ học sinh (CMHS) đăng ký trực tuyến, máy in,…

- Thành lập Tổ công tác hỗ trợ công tác tuyển sinh trực tuyến của trường;

- Chuẩn bị các thông tin cơ bản của trường về công tác tuyển sinh để công khai với nhân dân; Xây dựng các phương án thông tin, tuyên truyền, hỗ trợ và hướng dẫn về công tác tuyển sinh với CMHS;

- Đảm bảo các dữ liệu phục vụ công tác tuyển sinh được an toàn, chính xác, đúng kế hoạch;

- Đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh với phòng GD&ĐT;

- Tham gia các hoạt động chạy thử nghiệm phần mềm và góp ý chỉnh sửa phần mềm theo yêu cầu của phòng GD&ĐT và sở GD&ĐT;

- Cấp mã số đăng ký tuyển sinh trực tuyến cho học sinh và CMHS theo đúng quy định.

2. Đăng ký tuyển sinh trực tuyến

* Thời gian đăng ký:

Tuyển sinh trực tuyến trẻ 5 tuổi vào trường mầm non: từ ngày 04/8/2020 đến ngày 06/8/2020.

*Quy trình đăng ký tuyển sinh trực tuyến của CMHS

Bước 1: Truy cập vào trang đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

Truy cập vào trang http://tsdaucap.hanoi.gov.vn chọn mục Đăng ký tuyển sinh.

Bước 2: Chọn loại đăng ký tuyển sinh

Chọn loại đăng ký tuyển sinh: Tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào các trường mầm non năm học 2020 – 2021.

Bước 3: Đăng ký tuyển sinh

* Đối với tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào trường mầm non:

CMHS khai báo đầy đủ thông tin vào biểu mẫu trực tuyến. Những thông tin có dấu * là nhất thiết phải khai báo.

Sau khi điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu trực tuyến, nhấn nút Tiếp tục để sang bước tiếp theo.

Bước 4: Xác nhận thông tin đăng ký tuyển sinh trực tuyến

Sau khi đã kiểm tra thông tin chính xác, CMHS nhập Mã Xác Nhận và nhấn vào nút Gửi thông tin để xác nhận đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

Bước 5: Đăng ký thành công

- Sau khi CMHS gửi thông tin xác nhận đăng ký tuyển sinh trực tuyến, hệ thống sẽ ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH THÀNH CÔNG và mã hồ sơ đăng ký của học sinh, CMHS nhấn nút hoàn tất để hệ thống kết thúc và gửi thông tin vào hòm thư điện tử (email) liên hệ.

- CMHS có thể vào hòm thư điện tử để kiểm tra thông tin đăng ký tuyển sinh thành công và thông tin xác nhận trúng tuyển của hệ thống.

* Nhiệm vụ của nhà trường

- Quản trị hệ thống thông qua phần mềm eSAMS;

- Hướng dẫn và hỗ trợ CMHS đăng ký tuyển sinh trực tuyến;

- Tổng hợp danh sách ĐKTS theo các đối tượng: DT1, DT2, DT3, …

- Kịp thời báo cáo phòng GD&ĐT về số liệu, danh sách và những trường hợp đặc biệt trong quá trình đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

3. Chế độ báo cáo tuyển sinh trực tuyến

Từ ngày 10/8/2020 nhà trường tổng hợp danh sách học sinh đã đăng ký tuyển sinh trực tuyến gửi về phòng Giáo dục và Đào tạo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIỂU PHỤ LỤC 02:

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA BAN CHỈ ĐẠO

 TUYỂN SINH TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG NGẠC A

NĂM HỌC 2020-2021

(Kèm theo Kế hoạch số  107 /KH-MNĐNA ngày  22  tháng 6 năm 2020

của trường mầm non Đông Ngạc A)

 

TT

Họ và tên

Bộ phận

Chức danh

Nhiệm vụ

 

1

Vũ Thị Gấm

Hiệu trưởng

 

Chủ tịch HĐ

- Phụ trách chung công tác tuyển sinh.

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh.

- Kí nhận hồ sơ theo qui định.

2

Bùi Bích Thảo

 

Phó Hiệu trưởng

 

 

 

 

Ủy viên

- Điều tra trẻ trên địa bàn

- Rà soát, kiểm tra CSVC.

- Kết hợp UBND Phường, các tổ dân phố, đài phát thanh của Phường tuyên truyền công khai kế hoạch, tuyên truyền kế hoạch tuyển sinh.

- Công tác phụ huynh.

- Thống kê, báo cáo

3

Nguyễn Thị Minh Tâm

Phó Hiệu trưởng

 

Ủy viên

- Điều tra số trẻ trên địa bàn

- Hướng dẫn, nhận hồ sơ tuyển sinh trẻ tổ dân phố 1;2;3;4 phường Đông Ngạc

4

Nguyễn Thị Phương Thảo

Giáo viên

Ủy viên

 

5

Nguyễn Thị Minh Hồng

Trưởng ban TTND

Ủy viên

- Hướng dẫn, nhận hồ sơ tuyển sinh trẻ tổ dân phố 1;2;3;4 phường Đức Thắng.

- Công khai kế hoạch tuyển sinh của PGD và của trường trên Website của trường.

- Tổng hợp danh sách và niêm yết Hồ sơ sau tuyển sinh.

- Nhập thông tin học sinh

- Quản lý hồ sơ tuyển sinh

6

Dương Thị Lãng

Giáo viên

 

 

 

Ủy viên

7

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

 

Kế toán

Ủy viên

Thư ký

- Ghi biên bản các cuộc họp.

- Điều tra số trẻ trên địa bàn

- Hướng dẫn, nhận hồ sơ tuyển sinh trẻ tổ dân phố Đông Ngạc 6;7;8; Liên Ngạc

8

Nguyễn Thị Phượng

Giáo viên

Ủy viên

9

Nguyễn Thị Thủy

 

CTCĐ

Ủy viên

- Điều tra số trẻ trên địa bàn

- Hướng dẫn, nhận hồ sơ tuyển sinh trẻ tổ dân phố 5;6;7;8 phường Đức Thắng

 

10

Hà Thị Hoa

Tổ phó CM

Ủy viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIỂU PHỤ LỤC 03:

LỊCH CÔNG TÁC TUYỂN SINH

VÀO TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG NGẠC A NĂM HỌC 2020-2021

 (Kèm theo Kế hoạch số 107 /KH-MNĐNA ngày  22/ 6/2020

 của trường mầm non  Đông Ngạc A).

 Thời gian

Đơn vị/ Người

thực hiện

Nội dung

Trước 10/3

Đ/c Bùi Thảo, Lãng

Giáo viên các lớp mẫu giáo lớn

- Báo cáo sơ bộ số liệu chuẩn bị cho tuyển sinh năm học 2020-2021.

- Hướng dẫn cha mẹ học sinh (CMHS) hoàn thành phiếu kê khai thông tin dành cho học sinh 5 tuổi đang học tại trường;

- Điều tra số trẻ từ 0-5 tuổi trên địa bàn phường Đông Ngạc, Đức Thắng

Ngày 20/5

Đ/c Vũ Thị Gấm

- Nộp góp ý dự thảo kế hoạch tuyển sinh và kế hoạch tuyển sinh của nhà trường

Trước 25/5

Đ/c Vũ Thị Gấm

- Tham gia tập huấn công tác tuyển sinh của Phòng GD&ĐT quận Bắc Từ Liêm.

Từ 19 -23/6

Đ/c Vũ Thi Gấm

- Trình kế hoạch tuyển sinh cho UBND phường phê duyệt; Báo cáo kế hoạch tuyển sinh về Phòng GD&ĐT phê duyệt

23/6

Đ/c Vũ Thị Gấm

- Gửi tờ trình đề nghị Phòng GD&ĐT kí Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh của trường

30/6

Đ/c Bùi Bích Thảo

Phối hợp với UBND phường công khai kế hoạch tuyển sinh của trường trên cổng thông tin điện tử, bảng tin, đài phát thanh phường, các tổ dân phố…

Trước  1/7

Đ/c Vũ Gấm và giáo viên lớp mẫu giáo 5 tuổi

 Hoàn thành cấp mã số học sinh cho cha mẹ học sinh.

Từ 19/7- 21/7

Đ/c Vũ Gấm, Thảo, Lãng

Chạy thử nghiệm hệ thống đăng kí tuyển sinh trực tuyến toàn Thành phố

Từ 01/8 -9/8

CMHS

* CMHS đăng ký tuyển sinh trực tuyến:

- Tuyển sinh trực tuyến trẻ 5 tuổi vào trường mầm non: Từ ngày 04/8/2020 đến hết ngày 06/8/2020.

 

HĐTS

- Nhà trường tiếp nhận đăng ký tuyển sinh trực tuyến và tiếp nhận hồ sơ (nếu cha mẹ học sinh nộp)

10/8

Đ/c Bùi Thảo, Lãng

- Tổng hợp số lượng học sinh đã đăng ký tuyển sinh trực để gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo

Từ 13/8- 15/8

HĐTS

- Tổ chức tuyển sinh tại nhà trường theo tuyến đã quy định.

13/8

Hội đồng tuyển sinh

 - Tiếp nhận đăng ký tuyển sinh trực tuyến và tiếp nhận hồ sơ (nếu cha mẹ học sinh nộp).

- Tuyển sinh trực tiếp trẻ 5 tuổi chưa đăng kí tuyển sinh trực tuyến (DT1, DT2, DT3)

14/8

Hội đồng tuyển sinh

Tuyển sinh trẻ 4 tuổi (DT1, DT2)

15/8

Hội đồng tuyển sinh

Tuyển sinh trẻ 3 tuổi (DT1, DT2)

17h30 ngày 15/8

Đ/c Vũ Gấm,

Bùi Thảo

Báo cáo phòng GD&ĐT kết quả tuyển sinh; trình phương án tuyển sinh bổ sung nếu còn thiếu so với chỉ tiêu được giao.

16/8

Đ/c Thảo, Lãng

 Công bố công khai danh sách học sinh trúng tuyển vào trường và số lượng được tuyển sinh bổ sung (nếu có) năm học 2020-2021.

18/8 – 20/8

Hội đồng tuyển sinh

Tuyển bổ sung (nếu được giao chỉ tiêu bổ sung), cập nhật danh sách vào hệ thống trực tuyến

23/8

Đ/c Vũ Gấm,

Bùi Thảo

Báo cáo kết quả tuyển sinh về UBND Quận (qua phòng GD&ĐT).

25/8

Đ/c Thảo, Lãng

Hoàn thành cập nhật dữ liệu tuyển sinh vào phần mềm sổ điểm điện tử.

Từ 26/8 - 28/8

 

Đ/c Vũ Gấm, Thảo, Lãng

Xếp lớp cho học sinh mới tuyển

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BIỂU PHỤ LỤC 04: Mẫu đơn đăng ký xét tuyển vào trường mầm non

 

                                                                                                        Mã số: ...................MNĐNA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                        

ĐƠN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO TRƯỜNG MẦM NON

Năm học 2020 – 2021

 

Kính gửi: Ban chỉ đạo tuyển sinh trường mầm non Đông Ngạc A

 

 

1. Họ và tên học sinh:.............................. Nam/Nữ; Dân tộc:.......... Đối tượng chính sách: .......

- Ngày sinh: ....../...../........ Nơi sinh (Tỉnh, thành phố):............. Học sinh khuyết tật: ................

- Hộ nghèo  (cận nghèo)................................................................................................................

- Hộ khẩu thường trú: Tỉnh (thành phố): ............................ Huyện (Quận): ...............................

Xã (Phường/Thị trấn): ........................... Thôn (phố): ..................... Xóm (tổ): ...........................

- Hiện đang cư trú tại: Tỉnh (thành phố): ............................. Huyện (Quận): .............................. Xã (Phường/Thị trấn): ........................... Thôn (phố): ....................... Xóm (tổ): .........................

- Được phân tuyến tuyển sinh vào trường: Mầm non Đông Ngạc A

2. Họ tên mẹ: .......................................... Năm sinh: ......................Nghề nghiệp.........................

Số CMND hoặc thẻ căn cước công dân ...........................................Điện thoại...........................

3. Họ tên bố:. ........................................ Năm sinh: ......................Nghề nghiệp...........................

Số CMND hoặc thẻ căn cước công dân ...........................................Điện thoại...........................

4. Họ tên người đỡ đầu (nếu có):.............. Năm sinh: ......................Nghề nghiệp.......................

Số CMND hoặc thẻ căn cước công dân ...........................................Điện thoại...........................

Tôi viết đơn này đề nghị Ban chỉ đạo tuyển sinh trường Mầm non Đông Ngạc A cho con tôi được đăng ký xét tuyển vào lớp mẫu giáo (Bé, Nhỡ, Lớn)....... năm học 2020 – 2021 của quý trường; Nếu được nhận vào học, gia đình chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ những nội quy, quy định của nhà trường.

          Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI VIẾT ĐƠN

PHỤ HUYNH HỌC SINH

(Ký và ghi rõ họ tên)