Trường Mầm Non Đông Ngạc A triển khai kế hoạch đón học sinh quay trở lại trường học sau thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh Covid – 19 (12/05/2020 9:44)

Trường Mầm Non Đông Ngạc A triển khai kế hoạch đón học sinh quay trở lại trường học sau thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh Covid – 19

Trường Mầm Non Đông Ngạc A triển khai kế hoạch đón học sinh quay trở lại trường học sau thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh Covid – 19

 

Thực hiện tờ trình số 1330/TTr-SGD DDT ngày 29/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phương án cho học sinh đến trường mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội và Tờ trình số 1281/TTr - SLĐTBXH ngày 27/4/2020 của Sở Lao động Thương binh và xã hội về việc cho học sinh các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố đi học trở lại.

Thực hiện công văn số 1602/UBND-KGVX ngày 29/4/2020 về việc phương án cho học sinh, sinh viên đi học trở lại của UBND Thành Phố Hà Nội và công văn số 1341/SGDĐT-VP ngày 29/4/2020 về việc phương án cho học sinh sinh viên đi học trở lại của Sở Giáo Dục và Đào tạo Hà Nội

Thực hiện Công văn số 200/GD&ĐT –MN ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận bắc Từ Liêm về việc đảm bảo các điều kiện an toàn trước khi trẻ đi học trở lại và khi trẻ đi học trở lại.

Theo đó trẻ em trường mầm non, học sinh tiểu học trở lại học tập từ ngày 11/5/2020, sau hội nghị giao ban BGH các trường mầm non công lập thuộc quận tháng 5/2020: chuẩn bị tốt nhất để trẻ an toàn tới trường, CMHS an tâm, tin tưởng.

Ngày 6/5/2020 tập thể CBGVNV nhà trường đã họp và xây dựng phương án, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid -19 theo hướng dẫn của Trung ương, các Bộ, ngành liên quan, Thành Phố, UBND Quận, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Bắc Từ Liêm nhằm đảm bảo môi trường an toàn tuyệt đối cho trẻ đến trường.

Kết thúc buổi họp nhà trường đã lên phương án tổ chức các hoạt động cho trẻ đảm bảo an toàn theo đúng quy định.

Một số hình ảnh trong buổi họp

 

Tin bài: Bùi Bích Thảo