Hướng dẫn trẻ nhận dấu khăn mặt (22/09/2020 14:38)

Những buổi học đầu tiên đến lớp trẻ ngoài được chơi và hoạt động các góc ra thì các cô cũng cho trẻ nhận các kí hiệu khăn của mình.Giúp trẻ nhớ ký hiệu của mình, nhớ đúng khăn biết cách lau mặt trước khi ăn và khi lau mặt xong đặt khăn ngay ngắn vào chậu. Đồng thời tạo cho trẻ tâm lý hào hứng vào giờ học.

Hướng dẫn trẻ nhận dấu khăn mặt

Những buổi học đầu tiên đến lớp trẻ ngoài được chơi và hoạt động các góc ra thì các cô cũng cho trẻ nhận các kí hiệu khăn của mình.Giúp trẻ nhớ ký hiệu của mình, nhớ đúng khăn biết cách lau mặt trước khi ăn và khi lau mặt xong đặt khăn ngay ngắn vào chậu. Đồng thời tạo cho trẻ tâm lý hào hứng vào giờ học.

 Cô giới thiệu về kí hiệu riêng của mỗi trẻ. Cô cho lần lượt từng trẻ lên nhận kí hiệu của mình. Các con đã nhớ kí hiệu của  mình chưa? Kí hiệu của con có gì khác so với kí hiệu của bạn? Cô cho trẻ nhận kí hiệu và quan sát nhớ kí hiệu của mình. Mỗi bạn sẽ có một kí hiệu riêng của mình, kí hiệu này được đánh dấu vào cốc uống nước, khăn mặt, nơi để dép, tủ để balo, vở học liệu của các con. Các con hãy quan sát và cùng nhớ lại.

Hình ảnh: Cô hướng dẫn lấy khăn và lau mặt

 

Một số hình ảnh trẻ lên nhận khăn và lau mặt

Hình ảnh trẻ lên nhận kí hiệu

     

Hình ảnh: Trẻ đang lau mặt

   

Hình ảnh: Trẻ lên xếp khăn vào chậu