Tập huấn Phòng chống dịch Covid-19 (27/02/2020 15:32)

Trường Mầm non Đông Ngạc A phối kết hợp cùng trường Tiểu học Đông Ngạc B và trường MN 20/10 Tập huấn Phòng chống dịch Covid - 19

 Trường Mầm non Đông Ngac A tiếp tục tập huấn công tác phòng chống dịch COVID-19 

- Sáng nay ngày 27/2/2020, trường MN Đông Ngac A đã tổ chức tập huấn công tác phòng chống dịch COVID_19

- 100% CNGVNV nhà trường tham gia buổi tập huấn đầy đủ và tích cực.

+ Buổi tập huấn giúp CBGVNV có thêm những thông tin đầy đủ về dịch bệnh, quá trình diễn tiến của bệnh và nhận định chính xác về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh COVID_19.

+ CBGVNV nhà trường đã được tập huấn kĩ về công tác chuẩn bị trước khi học sinh quay trở lại trường và khi học sinh đi học lại.

+ Nhà trường ban hành 3 qui định nhằm thực hiện tốt việc phòng chống dịch bệnh COVID-19:
1. Quy định phân công công việc đối với CBGVNV và phụ huynh nhằm phòng chống dịch bệnh COVID-19.

2. Quy định vệ sinh trường lớp.

3. Quy định về quy trình đón trả học sinh trong thời gian phòng chống dịch. Đồng thời nhà trường còn xây dựng các phương án khi CB-GV-NV và i trẻ tới trường có các biểu hiện ho sốt khó thở.

Buổi tập huấn có ý nghĩa thiết thực đối với CBGVNV nhà trường.
Nhà trường tiếp tục triển khai các biện pháp vệ sinh khử khuẩn và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để sẵn sàng đón các con tới trường.