TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG NGẠC A TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHO CBGVNV CHUYÊN ĐỀ VĂN HÓA ỨNG XỬ VÀ KĨ NĂNG GIAO TIẾP (06/10/2020 11:3)

Tiến sĩ mĩ học Thế Hùng trực tiếp đứng lớp giảng dạy cho các cô giáo tham gia lớp tập huấn. Qua buổi tập huấn, các cô giáo nhận thức rõ văn hóa ứng xử và kĩ năng giao tiếp là một vấn đề quan trọng và phải được coi là trọng tâm trong môi trường giáo dục.

TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG NGẠC A TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHO CBGVNV CHUYÊN ĐỀ VĂN HÓA ỨNG XỬ VÀ KĨ NĂNG GIAO TIẾP

Ngày 2/10/2020, trường mầm non Đông Ngạc A đã tổ chức Chuyên đề văn hóa ứng xử và kĩ năng giao tiếp trong trường học cho cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường.

       Tiến sĩ mĩ học Thế Hùng trực tiếp đứng lớp giảng dạy cho các cô giáo tham gia lớp tập huấn. Qua buổi tập huấn, các cô giáo nhận thức rõ văn hóa ứng xử và kĩ năng giao tiếp là một vấn đề quan trọng và phải được coi là trọng tâm trong môi trường giáo dục.

          Văn hóa ứng xử và kĩ năng giao tiếp thực chất là đề cập đến các giá trị, chuẩn mực văn hóa điều chỉnh nhận thức, thái độ, hành vi, tác phong, cử chỉ, lời nói của cán bộ, giáo viên, học sinh trong giao tiếp với mọi người xung quanh. Đó là yếu tố rất quan trọng để rèn luyện nhân cách và giáo dục các thế hệ học sinh. Vì vậy, việc xây dựng văn hóa ứng xử trong nhà trường phải được coi là trọng tâm và quan trọng nhất trong từng môi trường giáo dục. Nếu môi trường giáo dục thiếu đi nét đẹp của văn hoá ứng xử thì không thể làm được chức năng truyền tải những giá trị kiến thức nhân văn cho thế hệ trẻ. Vấn đề xây dựng văn hóa ứng xử học đường có vai trò quyết định sự sống còn đối với từng nhà trường. Xây dựng văn hóa ứng xử học đường là tạo ra những nét đẹp trong hành vi của thầy cô và của học sinh đối với các mối quan hệ thầy trò, bạn bè và môi trường xung quanh.

       Xây dựng văn hóa ứng xử trong các trường học là một hoạt động giáo dục hệ giá trị, các chuẩn mực văn hoá giúp cho các thành viên trong nhà trường có nhận thức đúng, suy nghĩ, tình cảm, hành vi tốt đẹp, thực hiện văn hóa ứng xử lành mạnh, xây dựng cơ sở để đảm bảo chất lượng giáo dục của nhà trường.

Một số hình ảnh lớp tập huấn

Tin bài: Bùi Bích Thảo