Quyết Định (05/08/2020 11:41)

về việc bổ sung dự toán thu, chi ngân sách cho UBND các phường, các đơn vị trong địa bàn quận Bắc Từ Liêm để thực hiện một số nhiệm vụ phát sinh năm 2020 (đợt 2); phân bổ kinh phí cải cách tiền lương năm 2020 (đợt 1)