Bộ GD-ĐT công bố chi tiết giảm tải chương trình cho học sinh các cấp (10/04/2020 10:45)

Nội dung giảm tải tập trung các lớp cuối cấp của mỗi bậc học, đặc biệt ở trung học.

SGK Toán Lớp 1 (09/04/2020 12:24)

Gd&tđ - sgk toán 1 được nxb giáo dục việt nam biên soạn theo chương trình mới đảm bảo tính cơ bản, sáng tạo và thực tiễn, cấu trúc và nội dung có một số điểm đổi mới căn bản khi thiết kế các nội dung theo chủ đề, mỗi chủ đề được biên soạn theo từng bài thay vì tiết học.

7 điểm mới trong SGK Tiếng việt lớp 1 (09/04/2020 12:20)

Gd&tđ - sgk tiếng việt 1 thuộc bộ sách “kết nối tri thức với cuộc sống” của nxb giáo dục việt nam tiếp thu thành quả biên soạn sgk dạy học ngôn ngữ của nhiều nước tiên tiến, kế thừa kinh nghiệm biên soạn sgk dạy tiếng việt ở việt nam qua nhiều giai đoạn với mong muốn đáp ứng được yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học tiếng việt trong thời gian tới. bài viết giới thiệu những  điểm mới cơ bản của sách giáo khoa tiếng việt 1 của bộ sách này