Từ ngày:
Đến ngày:
Hiển thị :
Tên thông báo Ngày thông báo
Quyết định về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở GDĐT Hà Nội
Quyết định về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở GDĐT Hà Nội
17/11/2020
Thông báo về việc thu các khoản tháng 10 năm 2020
Thông báo về việc thu các khoản tháng 10 năm 2020
09/10/2020
Tải về
Thông báo
Nghỉ học Tổ chức Hội nghị cán bộ giáo viên, nhân viên Năm học 2020-2021
01/10/2020
THÔNG BÁO VỀ NGÀY TỰU TRƯỜNG, NGHỈ LỄ 2/9, KHAI GIẢNG NH 2020 - 2021
THÔNG BÁO NGÀY TỰU TRƯỜNG, NGHỈ LỄ 2/9, KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2020 - 2021
30/08/2020
THÔNG BÁO
Về việc tuyển sinh bổ sung năm học 2020 – 2021
18/08/2020