THÔNG BÁO VỀ NGÀY TỰU TRƯỜNG, NGHỈ LỄ 2/9, KHAI GIẢNG NH 2020 - 2021
THÔNG BÁO NGÀY TỰU TRƯỜNG, NGHỈ LỄ 2/9, KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2020 - 2021

 

UBND QUẬN BẮC TỪ LIÊM

TRƯỜNG MÂM NON ĐÔNG NGẠC A

 

Số:  269  /TB-MNĐN A

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

                  Bắc Từ Liêm, ngày 29 tháng 8 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc tựu trường, nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 và tổ chức khai giảng

năm học 2020 – 2021

 

Thực hiện Quyết định số 3635/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020 – 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Công văn số 2703/SGDDT-VP ngày 25/8/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về  việc tổ chức Lễ khai giảng và triển khai một số hoạt động đầu năm học 2020 - 2021; Công văn số 2686/HDLN: GDĐT - YT ngày 25/8/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo - Sở Y tế về việc phòng chống dịch COVID- 19 đầu năm học 2020 - 2021;

Trường MN Đông Ngạc A thông báo tới Quý phụ huynh lịch tựu trường, nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 và tổ chức khai giảng năm học 2020 – 2021 như sau:

 

Ngày

Nội dung

Thời gian

 

Lưu ý

1/9/2020

Tựu trường

(Học sinh đi học cả ngày)

Từ 7h30 – 17h00

Phụ huynh thực hiện đeo khẩu trang cho trẻ trên đường đến trường, thực hiện đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp

2/9/2020

Nghỉ Lễ

Quốc khánh 2/9

 

 

 

3/9/2020

Học sinh trở lại học bình thường

 

Phụ huynh thực hiện đeo khẩu trang cho trẻ trên đường đến trường, thực hiện đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp

 

5/9/2020

Tổ chức khai giảng tại các lớp học

Từ 8h30 – 9h30

H/s ra về sau khi dự Lễ khai giảng xong

 

Đề nghị các bậc phụ huynh lưu ý thực hiện đúng quy định phòng chống dịch. Không tập trung đông người trước cổng trường.

Trân trọng cảm ơn!

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Vũ Thị Gấm