Thông báo về việc tìm kiếm đơn vị liên kết Chương trình làm quen tiếng anh năm học 2020 -2021
Thông báo về việc tìm kiếm đơn vị liên kết Chương trình làm quen tiếng anh tại trường Mầm non Đông Ngạc A Năm Học 2020 -2021

UBND QUẬN BẮC TỪ LIÊM

TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG NGẠC A

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 119 /TB-MNĐNA

Đông Ngạc , ngày 01 tháng 7 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v tìm kiếm đơn vị liên kết chương trình làm quen với Tiếng Anh

(CLB Tiếng Anh tại trường mầm non Đông Ngạc A)

Năm học 2020-2021

 

 
 

 

Kính gửi: Các trung tâm thực hiện chương trình “Làm quen với Tiếng Anh)      

 

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 của trường mầm non Đông Ngạc A;

Căn cứ tình hình thực tế tại trường trong công tác giáo dục trẻ nhằm nâng cao chất lượng đề án dạy học sinh làm quen ngoại ngữ Tiếng anh trong trường mầm non Đông  Ngạc A năm học 2020-2021;

Trường mầm non Đông Ngạc A thông báo công khai và kính mời các trung tâm, đơn vị có đủ điều kiện về mặt pháp lý và tư cách pháp nhân đến đăng kí và nộp hồ sơ đăng ký liên kết thực hiện chương trình làm quen với Tiếng Anh tại trường.

* Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Chương trình thực hiện chương trình làm quen Tiếng Anh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

  • Hồ sơ pháp lý của đơn vị;

- Năng lực về tài chính, đội ngũ, kinh nghiệm, cơ sở vật chất thiết bị dạy học, phương pháp giảng dạy của đơn vị;

  • Phương án liên kết;
  • Cam kết của đơn vị liên kết về chất lượng giảng dạy;
  • Dự thảo hợp đồng

* Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ: Từ ngày 01/7/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 15/7/2020.

Địa điểm: Phòng Hội Đồng sư phạm – Trường mầm non Đông Ngạc A –

Tổ dân phố Đông Ngạc 7 – phường Đông Ngạc – quận Bắc Từ Liêm – TP Hà Nội.

Điện thoại liên hệ: 0243.7576269.

 

Trân trọng thông báo!

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(đã kí)

 

 

Vũ Thị Gấm